عضویت برای دسترسی زود هنگام به تارگت

خوشحالیم که اینجا هستید! پس از ثبت نام، دسترسی به نسخه‌ی اولیه بر اساس جدول زمانی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
چنانچه تولیدکننده و یا توزیع‌کننده هستید، داشتن مدارک قانونی از الزامات عضویت در این سامانه است.
اگر فروشنده هستید و مالک سوپرمارکت، رستوران، فروشگاه زنجیره‌ای و ...، جواز کسب و یا سایر مدارک قانونی، لازمه‌ی عضویت شما در سامانه‌ی تارگت است.

Image
Image

دسترسی زودهنگام به تارگت

در حال حاضر به سرعت در حال توسعه مشتری و محصول هستیم. در سریع‌ترین زمان ممکن، دعوتنامه‌ی دسترسی برای شما ارسال خواهد شد.